23.11.12

Γιατί μπαμπά; #2


Μπαμπά, αφού «σωθήκαμε» με το Μνημόνιο Ι, αφού «ξανασωθήκαμε» με το μεσοπρόθεσμο και «ματαξανάσωθήκαμε με τα «κουρέματα» και το PSI, αφού βρήκαμε την «αληθινή σωτηρία» με το Μνημόνιο ΙΙ και αφού «λυτρωθήκαμε οριστικά» με το Μνημόνιο ΙΙΙ, γιατί ακόμα δεν έχεις δουλειά;